Herkenning

Quick SOFA

Op de SEH kan gebruik worden gemaakt van de qSOFA, de quick SOFA score. Hiermee kan een inschatting worden gemaakt van het verloop van een patiënt met een verdenking op een infectie. Wanneer een patiënt op alle drie de onderstaande punten scoort, is de kans op een slechtere uitkomst groter:

 • ademfrequentie > 22 per minuut
 • systolische bloeddruk < 100 mm Hg
 • EMV < 15

De qSOFA is alleen bedoeld om een snelle inschatting te maken. Om sepsis definitief vast te kunnen stellen moet de volledige SOFA score worden gebruikt.


Kerngetallen

Elke 3 tot 4 seconden overlijdt er ergens in de wereld iemand aan sepsis. In Nederland worden er per jaar ongeveer 10.000 patiënten met sepsis opgenomen op de IC. Dat is 11 procent van de IC-opnames. Dit maakt dat sepsis een van de belangrijkste oorzaken is van een IC-opname. lees meer

Kerngetallen

Elke 3 tot 4 seconden overlijdt er ergens in de wereld iemand aan sepsis. In Nederland worden er per jaar ongeveer 10.000 patiënten met sepsis opgenomen op de IC. Dat is 11 procent van de IC-opnames. Dit maakt dat sepsis een van de belangrijkste oorzaken is van een IC-opname.

In 2017 kwam sepsis wereldwijd ongeveer 50 miljoen keer voor. De meest voorkomende oorzaken wereldwijd van sepsis zijn: gastro-intestinale infecties, infectie van de lage luchtwegen en medische problemen tijdens de zwangerschap. In Nederland zijn de meest voorkomende oorzaken: urineweg-, lage luchtweg- en  infecties aan het maag-darmstelsel.


Herkenning

Sepsis kan zich op verschillende manieren uiten, maar kan te herkennen zijn aan de volgende symptomen:
 • koorts
 • een grieperig gevoel
 • pijn of spierpijn in het hele lichaam
 • een verhoogde hartslag
 • suf, slaperig of verward zijn
 • een grauwe, bleke of gemarmerde huid
 • een verhoogde ademfrequentie
 • klachten van een infectie zelf, zoals pijn bij het plassen bij een blaasontsteking, benauwdheid bij een longontsteking of hoofdpijn bij een meningitis
lees meer

Gevolgen en herstel

Patiënten die opgenomen zijn geweest met sespsis krijgen hierna meestal geen controle-afspraken. Het is belangrijk dat de patiënt ook na ontslag goede begeleiding krijgt, zoals fysiotherapie of psychotherapie. Spreek hierover met uw patiënt en bied eventueel extra begeleiding aan.

Naslagwerk