Wat is SepsisNet?

Stichting SepsisNet Nederland wil de overlevingskansen van patiënten met sepsis vergroten en de kwaliteit van leven van patiënten en naasten na sepsis verbeteren. Om dit doel te behalen, wil SepsisNet zorgen dat sepsis sneller herkend wordt, beter behandeld wordt en bevorderen we multidisciplinaire (na)zorg in de zorgketen.
Dit doet SepsisNet door de informatievoorziening te verbeteren en te zorgen dat patiënten, naasten en zorgprofessionals beter informatie uitwisselen. Daarnaast bundelen we onderzoeksactiviteiten en kwaliteitsinitiatieven en bevorderen we de bekendheid van sepsis.

Aanleiding website

De aanleiding voor deze website was de petitie 'SOS voor sepsis' (door ex-patiënten en artsen in gang gezet) waarna gesprekken volgden met het ministerie van VWS. In 2019 werd steun toegezegd voor de oprichting van een Sepsis Netwerk in Nederland. Stichting SepsisNet werd op 29 oktober 2019 opgericht.


Wat is SepsisNet?

SepsisNet is een stichting met als doel:
  • Kennis van sepsis vergroten bij publiek en zorgprofessionals
  • Hierdoor zorgen dat het op tijd herkend wordt en optimaal behandeld kan worden
  • Multidisciplinaire (na)zorg bevorderen
  • Resultaat: overlevingskansen en de kwaliteit van leven van patiënten met sepsis verbeteren
lees meer

Contact SepsisNet

contact

Wie zijn wij?

Maak kennis met het team van SepsisNet. lees meer

Wie zijn wij?

Peter Pickkers (medeoprichter, voorzitter)

Ik werk als hoogleraar internist-intensivist in het Radboudumc Nijmegen. Tijdens mijn opleiding kwam ik voor het eerst in aanraking met sepsispatiënten en zag ik de ernst van het syndroom met de vaak verwoestende gevolgen voor de patiënt. Het is een zeer complex ziektebeeld dat me vanaf dat eerste moment intrigeerde. Het onderzoek dat we doen richt zich op pathofysiologie (wat gebeurt er tijdens sepsis) en mogelijke behandelopties. De afgelopen jaren ben ik betrokken geweest bij circa 80 klinische sepsistrials. Mijn droom is een bijdrage te kunnen leveren aan een betere behandeling van sepsispatiënten.

Hjalmar Bouma (secretaris)

Ik werk als internist acute geneeskunde/klinisch farmacoloog in het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Op de spoedeisende hulp (SEH) zorg ik voor patiënten die acuut potentieel ernstig ziek zijn. Bij mij zijn patiënten vroeg in het ziekteproces en kan het een grote uitdaging zijn een zich ontwikkelende sepsis tijdig te herkennen om snel de juiste behandeling te kunnen starten. Om vroege herkenning en behandeling van sepsis te verbeteren, verricht ik wetenschappelijk onderzoek om risicofactoren voor een ongunstig ziektebeloop te identificeren en probeer ik door ontrafeling van het ziektemechanisme een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen.

Arthur van Zanten (medeoprichter, penningmeester)

Ik ben hoogleraar internist-intensivist in Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede, afdelingshoofd IC en hoofd Research. Ik onderzoek de rol van voeding bij het herstel van metabole stress, waarvan sepsis misschien wel het bekendste voorbeeld is. Al jaren span ik mij in om de uitkomsten voor de sepsispatiënt te verbeteren, middels onderzoek, als initiatiefnemer in de Surviving Sepsis Campaign in Nederland en als voorzitter van het VMS programma sepsis en de behandelrichtlijn die nu in ontwikkeling is. Met name het verbeteren van de lange termijn consequenties van sepsis heeft mijn passie, daar is nog een wereld te winnen.

Theo Verheij (algemeen bestuurslid)

Ik ben part-time huisarts en hoogleraar Huisartsgeneeskunde bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Mijn wetenschappelijke interesse ligt met name op het gebied van infectieziekten in de eerste lijn. Ik ben betrokken bij nationaal en internationaal onderzoek op het gebied van luchtweg- en urineweginfecties en betrokken bij richtlijnen op dat gebied. Op dit moment doet onze onderzoeksgroep onderzoek naar de herkenning van sepsis in de huisartspraktijk.

Suze Korver (algemeen bestuurslid)

Ik ben Suze Korver en ik ben toegetreden tot het Bestuur van Sepsisnet, omdat ik, helaas, ervaringsdeskundige geworden ben. In 2014 overkwam mij een levensbedreigende sepsis en sindsdien ga ik met een zeer ernstige beperking door het leven. Ik mis zowel mijn handen als mijn onderbenen. Daarom vind ik het uitermate belangrijk dat een sepsis snel wordt herkend om veel onnodig leed te voorkomen.

Karin Kaasjager (algemeen bestuurslid)

Ik ben hoogleraar acute interne geneeskunde in het Universitair Medisch Centrum Utrecht, en heb jaren gewerkt als intensivist. In deze hoedanigheid heb ik veel met sepsis en de impact hiervan te maken. Op de spoedeisende hulp (SEH) zien we patiënten met sepsis al in een vroeg stadium. Juist hier is vroege herkenning van sepsis van groot belang. Ik zet me zowel binnen het academisch ziekenhuis als daarbuiten in om de gevolgen van sepsis terug te dringen. Dit doe ik door middel van opleiding, informeren en teamwork.