Wat weten we over sepsis? En wat weten we nog niet?

Sepsis is een hevige systemische inflammatoire reactie op een infectie. In de meest ernstige vorm kan sepsis multi-orgaanfalen veroorzaken. Dit kan leiden tot een chronische staat van acute ziekte. Het immuunsysteem wordt hierbij ernstig aangetast en de organen kunnen beschadigd raken. Er is al veel onderzoek gedaan naar de pathologie van sepsis, zowel op moleculair-, cel-, als orgaanniveau.

De focus voor een goede behandeling van sepsis en septische shock ligt vooral op het vroegtijdig herkennen en daarmee vroegtijdig kunnen behandelen van de sepsis. Zo weten we dat het vroegtijdig toedienen van vloeistoffen en antibiotica erg belangrijk zijn voor de behandeling. Ook zijn de middelen om de patiënt te kunnen ondersteunen op de Spoedeisende Hulp, zoals longbeschermende ventilatie-ondersteuning, de afgelopen jaren drastisch verbeterd. 

Wat weten we nog niet over sepsis?

Er zijn nog veel stappen te zetten om de behandeling en herkenning van sepsis verder te verbeteren. Aangetoond nuttige behandelingen kunnen beter toegepast worden. Wat betreft nieuwe therapieën ligt de focus van onderzoeken nu vooral op molecular targeted therapies. Het doel is om zo vroeg mogelijk in het pathologische proces specifieke medicatie toe te kunnen dienen, die ervoor zorgt dat ernstige gevolgen van sepsis niet plaatsvinden. Helaas is het zo dat veel therapieën die een veelbelovend beeld laten zien in de eerste fasen van het onderzoek, in de kliniek niet aantoonbaar nuttig zijn.

Nazorg

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de chronische klachten na het doormaken van sepsis en het belang van nazorg. Er is nog niet veel bekend over de nuttige effecten van nazorg.


Wat weten we over sepsis? En wat weten we nog niet?

Er is al veel onderzoek gedaan naar de pathologie van sepsis, zowel op moleculair-, cel-, als orgaanniveau. Op gebied van behandeling, herkenning en nazorg kan de zorg nog verder verbeterd worden op basis van onderzoek. lees meer