Patienten Agenda Sepsis Lotgenoten Dag 22
17 september 2022 10:30 - 14:30

Waarom een Sepsis Lotgenotendag?

September is de maand van Wereld Sepsis Dag (om precies te zijn: 13 september). Een goede aanleiding om sepsis in de schijnwerpers te zetten! Een andere reden is dat sepsis die aandacht hard kan gebruiken, helaas…..Sepsis is onder het publiek in Nederland erg weinig bekend, en voor de gevolgen is er doorgaans weinig aandacht. Sepsis en daarna heeft daarom het voortouw genomen om hier wat aan te doen. De stichting FCIC/IC Connect (waar ondergetekende aan mee mocht bouwen) heeft de impact van een IC-opname én allen die deze impact ervaren (!) geweldig op de kaart weten te zetten met o.a. aandacht voor het Post IC Syndroom, maar het ontbreekt in Nederland aan een gecoördineerde aanpak van sepsis en een aparte sepsisorganisatie (zoals bijv. de Sepsis Trust in Engeland) die als collectebus-fonds fungeert en zich richt tot álle (ex-)sepsis-patiënten en hun naasten (zij die wel en zij die niet op de Intensive Care opgenomen waren). Ook het aandacht vragen voor specifieke (lange termijn)problemen na sepsis én meer bewustwording en vroegherkenning van sepsis zijn in Nederland hard nodig. Daarom de aanvullende inzet van Sepsis en daarna én dit initiatief, dat goed aansluit bij de petitie ‘SOS voor sepsis‘ én de oproep van de WHO om Wereld Sepsis dag aan te grijpen voor bewustwording en voorlichting. U/jij bent van harte welkom! 

Lotgenotencontact én meer

Uit ervaring, als ex-patiënt en in mijn werk als ervaringsdeskundig coach van ex-sepsispatiënten/naasten, weet ik hoe alleen je je soms kunt voelen wanneer je geconfronteerd wordt met (de gevolgen van) dit ziektebeeld. Lotgenotencontact kan dan heel steunend zijn. Er zal gelegenheid zijn voor onderling gesprek en voor het stellen van uw/jouw vragen. Maar naast  (h)erkenning wil deze dag ook uitleg en inzichten bieden, en benaderingen die helpend kunnen zijn bij het herstel, waarbij oog is voor het fysieke maar ook het mentale en sociale aspect.

  • Deze Sepsis Lotgenotendag zal plaatsvinden in Zalencentrum SIO te Zwolle. SIO is toegankelijk voor rolstoelgebruikers, en blinden en slechtzienden.

    Het programma begint om 10.30 (met inloop vanaf 10.00 uur) en duurt tot 14.15 uur. Aanmelding van te voren is wel noodzakelijk, ook als u online deelneemt.